CUIDEM FINQUES

CUIDEM FINQUES

Mantenir una finca, un edifici segur i amb bona presència és possible amb iServis. Amb la nostra experiència en tot tipus d'actuacions, oferim als administradors de finques i comunitats de veïns la gestió de sinistres, les reformes o les reparacions.

Realitzem projectes per adaptar les instal•lacions a la normativa vigent i disposem d'un servei d'informació sobre ajudes oficials a l'accessibilitat i a les rehabilitacions d'edificis.
Aportem experiència en la coordinació de diferents treballs i apliquem sinergies entre els serveis de manteniment de les zones comunes, piscines, jardineria, consergeria i altres treballs quotidians.

Ens hem especialitzat en la cerca i localització d'avaries i fugues. Per a localitzacions complexes i evitar obres innecessàries (com a canonades subterrànies sense danys o fugues en instal•lacions de piscines) utilitzem un sistema de detecció de fugues mitjançant gas traçador, geòfons i càmeres termogràfiques.

Disposem de camions cisterna per desembussos privatius, baixants, arquetes i col•lectors. Abordem reformes integrals de cobertes. Som especialistes en neteja interior i exterior d'habitatges i també fem treballs verticals.

Comments are closed.